Annuleringsfonds

Je kunt tijdens het boeken van een campingplek of huuraccommodatie aangeven of je deelt wilt nemen aan het annuleringsfonds van Camping de Watermolen, waardoor je veel kosten kunt besparen bij een annulering.

Je betaalt €2,50 + 4,5% over het totaal verschuldigde bedrag van de gehuurde objecten, waardoor je het bedrag (gedeeltelijk) terugkrijgt wanneer één van de volgende redenen van toepassing is:

• Plotselinge ziekte/ongeval m.b.t. één van de gezinsleden.
• Ernstige ziekte of sterfgeval in de niet meereizende familie (1e of 2e graad).
• Onvrijwillige werkloosheid van de kostwinner, met een vast contract.
• Belangrijke zaak- of huisschade, waardoor aanwezigheid gewenst is.
• Het niet kunnen gebruiken van het voor de vakantie bedoelde vervoer- en/of kampeermiddel door diefstal, brand of onverwachte motor- of autoschade, binnen vier weken voor de geplande aankomst.
• Onverwachte oproep voor militaire dienst, anders dan in geval van mobilisatie.

Voorkom ongewenste kosten

  • Betaal een relatief klein percentage van de reissom extra
  • Krijg je geld terug bij een geldige annuleringsreden.

Impressie

  • Geldig tot aan de laatste dag van het geboekte verblijf.
  • Neem altijd contact op wanneer het verblijf niet door kan gaan.

Het annuleringsfonds is geldig tot de dag van vertrek. 
Om aanspraak te kunnen maken op -soms gedeeltelijke- geldteruggave, zal het bedrag voor het annuleringsfonds binnen 7 dagen na reservering voldaan moeten zijn, anders vervalt het annuleringsfonds.
Daarnaast vragen wij na het aanvragen van de annulering om bewijs van de reden (bijvoorbeeld een doktersverklaring of overlijdensverklaring). Nadat wij deze ontvangen hebben nemen we contact op om de afhandeling in gang te zetten.

In geval dat annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg geprobeerd worden om een passende regeling te treffen.

Geen deelname annuleringsfonds?

Wanneer je besluit om niet deel te nemen aan ons annuleringsfonds, kan je geen aanspraak maken op dit fonds. Je zal dan de prijs/kosten van de gemaakte reservering aan ons moeten betalen. Eventueel kan je deze kosten verhalen op je eigen reis- en/of annuleringsverzekering.  
De kosten voor de milieuheffing, borgsommen en evt. extra’s zoals linnenpakketten, hoeven niet betaald te worden. Wanneer deze al wel voldaan zijn, ontvangen we graag een IBAN nummer, waar we dit op terug kunnen storten. .